زبان های خارجی کی لوگو

ارتباط با ما

سه راه سیمین

آشنایی بیشتر با زبان های خارجی کی

آموزشگاه زبان های خارجی کی با بهره گیری از تیم مدیریت دانشگاه هایی و با همکاری جمعی از اساتید برتر زبان های خارجی در سال 1400 کار خود را در شهر اصفهان آغاز نمود و تا کنون توانسته است با ارائه خدمات مدرن و بروز از جمله موسسات مطرح آموزشی در ایران باشد.

گسترش حوزه فعالیت های آموزشگاه زبان های خارجی کی در زمینه آموزش زبان های خارجی و طراحی پکیج های آموزشی مورد نیاز متقاضیان با استفاده از مدرن ترین متدها و استانداردهای حال حاضر جهان

اکثر افرادی که با زبان انگلیسی میانه خوبی ندارند به غلط تصور می کنند که یادگیری این زبان کار سخت و پر مشقتی است و همواره با نگاه منفی و رویکرد نادرستی به آن می اندیشند. در حالیکه تجربه ثابت کرده است که این تلقی و نگرش ناصواب ناشی از توهمی است که نظام آموزشی ما از دوران مدرسه و نوجوانی به غلط به ذهن افراد به علت روش تدریس کهنه و قدیمی زبان دیکته کرده است و می کند. اما به شما دوستان عزیز اطمینان می دهم که اگر انگیزه شما،به روی آوردن به یادگیری زبان که فاکتور بسیار بسیار مهمی نیز هست کاملا با کمی پشتکار و ممارست و بهره گیری از روش های صحیح یادگیری ترکیب شود آنگاه تسلط و بیان به این زبان امری محال و دور از دسترس نخواهد بود و شما به جمع افرادی ملحق خواهید شد که باورتان را با ایمان واقعی به دیگرانی که در شک و تردید مانده اند منتقل خواهید کرد و مبدل به چراغ راهنمای آنها خواهید شد.

پیام جناب آقای مسعود رنجبری کی مدیر زبان های خارجی کی

تفکر مدیران آموزشگاه زبان های خارجی کی در هر لحظه در جهت پیشرفت در عرصه های علمی و آموزشی و بهره گیری از مدرنترین متد های آموزشی و خدمت صادقانه به همشهریان و هموطنان عزیز می باشد.

زبان های خارجی کی - مدیر
Anouncements

اطلاعیه ها

Our English Programs

دوره های آموزشی