Workshop Announcement – Program No 9801

آغاز برنامه ریزی و شروع ثبت نام ورکشاپ های ویژه مدرسین

به منظور آماده سازی هر چه بیشتر مدرسین، گروه آموزشی در نظر دارد چند برنامه آموزشی در سطح کشور برگزار کند

این برنامه ها به مدیران، و مدرسین مشغول به کار در موسساتی که قبلا به وی سی وی پیوسته اند اختصاص دارد. شرکت کنندگان باید حداقل یک ترم از کتاب های وی سی وی را تدریس کرده باشند و یا در حال حاضر در حال تدریس باشند – در مورد مدرسینی که ممکن است در آینده نزدیک شروع به تدریس وی سی وی کنند نیاز به هماهنگی قبلی و تایید مدیر آموزشگاه می باشد

به شرکت کنندگان گواهینامه رسمی اعطا خواهد شد

ظرفیت محدود می باشد و با تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف می شود

در جهت حمایت از آموزشگاه ها و مدرسین کل هزینه شرکت در ورکشاپ تخفیف داده شده و رایگان خواهد بود

توجه داشته باشید ممکن است در آینده مدرسین وی سی وی مورد ارزشیابی قرار گیرند لذا شرکت ورکشاپ ها توصیه می شود ضمن اینکه امتیاز آن در سوابق درج می شود

از آنجا که ممکن است عده ای نتوانند به دلیل مسافت در ورکشاپ تهران شرکت کنند. گروه وی سی وی در نظر دارد ورکشاپ های استانی را اردیبهشت و خرداد ماه در مراکز استان های تهران، مازندران، کردستان، خوزستان، هرمزگان،‌ گیلان، خراسان رضوی، اصفهان و… ادامه دهد

ورکشاپ آموزش مدرسین ، تهران
تاریخ ۲۳ ام فروردین ماه ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام: پنجشنبه ۱۵ ام فروردین ماه 🔶

لینک ثبت نام🔶

Teacher Training

Comments are closed.

Please fill items below to download our brochure