درباره ما


کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی وب سایت وی سی وی به آدرس www.vcv.ir متعلق به آموزشي فرهنگي غير انتفاعي تابش دانش سبزوار با شماره ثبت ۹۸ به مدیر عاملی جناب آقای مهدی تابش پور می باشد.

ثبت کننده شخصیت حقوقی: سازمان اسناد و املاک کشور
شناسه ملی: 10380018903
تاریخ تاسیس: 15/02/1383
نام شخصیت حقوقی:موسسه فرهنگی آموزشی تابش دانش سبزوار(آموزشي فرهنگي غير انتفاعي تابش دانش سبزوار)
نوع شخصیت حقوقی: موسسه
شماره ثبت:98
اداره کل:اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی